Energetyka

Energetyka

Przemysł energetycznych jest jednym z trzech głównych sektorów, w których firma 383 Liger prowadzi swoje inwestycje. Poprzez finansowanie projektów angażujemy się w działalność, zarówno dużych spółek, jak i nowo powstałych przedsiębiorstw. 

Firma 383 Liger największy nacisk kładzie na inwestycje, które są przyjazne środowisku. W sektorze energetycznym wspieraliśmy wiele projektów, które wykorzystują zasoby naturalne i przekształcają je w czystą energię. Inwestujemy w prace, które oparte są na energii słonecznej, wodnej, wiatrowej oraz zakładają przetwarzanie odpadów w źródła energii. 

Oprócz elektrowni wiatrowych w Europie i Stanach Zjednoczonych, wykonaliśmy kilka dużych inwestycji związanych z  technologią fotowoltaiczną.Dodatkowo wpieramy badania nad nowymi źródłami energii, które pozwolą zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do naszego środowiska. Obecnie finansujemy projekt badawczy związany z odkryciem bardziej wydajnych i bezpiecznych źródeł energii, które miałyby być alternatywą dla energii jądrowej opartej na wodorze i sodzie. 

 

Nasz wysoce wyspecjalizowany zespół managerów nieustannie szuka nowych możliwości inwestycyjnych w sektorze energetycznym. Głównym założeniem jest wspieranie nowych technologii, które pozwolą na pokrycie, ciągle rosnącego, zapotrzebowania na energię.