Technologia

Technologia

Sektor nowych technologii ma największy udział procentowym wśród wszystkich sektorów inwestycyjnych firmy 383 Liger. Wszyscy członkowie naszej firmy są głęboko przekonani o słuszności wpierania przedsiębiorstw, agencji i innych jednostek, które prowadzą badania nad rozwojem nowych technologii.

Postęp technologiczny ma taką moc, która może zmienić i polepszyć nasze życie, zdrowie, społeczeństwo i świat jako całość. Dlatego uważamy, że niezwykle ważne jest aby wspierać nowe i rozwijające się technologie, szczególnie, gdy pieniądze mogą być czynnikiem ograniczającym. Bez wsparcia finansowego, wiele z tych zmieniających życie technologii nigdy nie wysunęły by się na pierwszy plan – uważa Partner Zarządzający Matt Samonek.

Głównym założeniem firmy 383 Liger w obrębie sektora nowych technologii jest inwestowanie w akcje spółek technologicznych na giełdzie. Wspieramy również nowo powstałe firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Utrzymujemy szereg holdingów z różnych obszarów sektora technologicznego m.in. IT, technologii mobilnych i internetowych. Wspieramy badania nad rozwojem półprzewodników, nowych źródeł energii, nowych technologi medycznych oraz wykorzystaniem komórek macierzystych.

Firma 383 Liger wspiera również przedsięwzięcia, które służą do poprawy życia lokalnej ludności poprzez zapewnienie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie świadomości dotyczących istotnych kwestii Głęboko wierzymy, że nasze inwestycje pozwolą na rozwój technologii przyjaznej dla środowiska, która pozytywnie wpłynie na nasze otoczenie oraz ułatwi nasze życie.